William Blake: První z mých andělů
První český překlad dopisů básníka, mystika a visionáře a především kreslíře a g
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int
Hynek Alt, Aleksandra Vajd: My Left Hand
Téma publikace se nachází na neurčitém pomezí monografie, autorské publikace, ar