William Blake: První z mých andělů
První český překlad dopisů básníka, mystika a visionáře a především kreslíře a g
Petr Šesták: Kočovná galerie
Kdo nikdy nesnil o tom vydat se na dlouhou a dalekou cestu jen tak, s blízkým čl
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int