Ota Halama: Amica sponsa mater
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kral
Šárka Malošíková, Marcela Steinbachová: Texty o architektuře 2010–2013
4. publikace Kruhu přináší zajímavé rozhovory a texty o architektuře bohatě dopr
Hynek Alt, Aleksandra Vajd: My Left Hand
Téma publikace se nachází na neurčitém pomezí monografie, autorské publikace, ar