Henri Michaux: Tvář se ztracenými ústy
Henri Michaux (1899-1984) je jedním z největších básníků dvacátého století. Jeho
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int
William Blake: První z mých andělů
První český překlad dopisů básníka, mystika a visionáře a především kreslíře a g