Adam Drda: Zvláštní zacházení
Šoa neboli nacistické vyhlazování Židů se v Čechách dosud pojímá jako cosi cizor
Ota Halama: Amica sponsa mater
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kral
André Breton, Philippe Soupault: Magnetická pole
První české vydání iniciačního textu surrealismu v kongeniálním překladu Petra K