Mons Kallentoft: Vodní andělé
Inspektorka Malin Forsová je hvězda policejního sboru. Paličatá, intuitivní, sch
Milan Tichák: Olomoucké vycházky
Nová kniha Milana Ticháka se od jeho předchozích úspěšných publikací poněkud odl
Petr Šesták: Kočovná galerie
Kdo nikdy nesnil o tom vydat se na dlouhou a dalekou cestu jen tak, s blízkým čl