Václav Kahuda: Příběh o baziliškovi
Příběh o baziliškovi je vlastně takový usměvavý hněv mířící až někam k těm pades
André Breton, Philippe Soupault: Magnetická pole
První české vydání iniciačního textu surrealismu v kongeniálním překladu Petra K
Jakub Feige: Budování nové epochy
Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres