Milan Tichák: Olomoucké vycházky
Nová kniha Milana Ticháka se od jeho předchozích úspěšných publikací poněkud odl
Ota Halama: Amica sponsa mater
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kral
Jakub Feige: Budování nové epochy
Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres