kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int
kol., Dalibor Dobiáš: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885)
Soubor studií s komentovanou antologií textů Rukopisy královédvorský a zelenohor
Mons Kallentoft: Vodní andělé
Inspektorka Malin Forsová je hvězda policejního sboru. Paličatá, intuitivní, sch