Nové knihy -> Novinky: 2015/2

Budování nové epochy

Autor: Jakub Feige
  •  
Nakladatel: Scriptorium
ISBN: 9788088013020
Rok vydání: 2015
Anotace: obrazek Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres Jablonec nad Nisou). Mikrohistorickým přístupem je sledován postup kolektivizačního procesu v obci od roku 1949 do založení JZD v roce 1957, včetně vývoje přesvědčovacích metod agitátorů a průběhu náborových akcí. Poté jsou rozebrány počáteční kroky JZD, vedoucí k přechodu od soukromé výroby ke společnému hospodaření, a průběh prvního „družstevního“ hospodářského roku 1957/1958. Pro každého rolníka hospodařícího na výměře přesahující 2 hektary zemědělské půdy (celkem 30 usedlostí) je navíc zpracován individuální biogram.

Prodejní místa


Kosmas.cz - internetové knihkupectví387,- Kč 

Vaše hodnocení


Ohodnoťte knihu:
jméno:
email: