Literatura

Jiří Slavíček Tři případy policejního komisaře Pobudy

Jiří Slavíček Tři případy policejního komisaře Pobudy

Sobota, 20 Květen 2017 07:04 Výběr - red / CTENARKNIH.BLOGSPOT.COM

František Xaver Pobuda je policejním komisařem sedmého pražského obvodu Holešovice-Bubny a bdí nad pořádkem a klidem ve své čtvrti. Na práci tu ale není sám, při pátrání má po svém boku dva schopné kolegy: důsledného policejního koncipistu Nebeského a vynalézavého policejního praktikanta Rybičku.

Gergely Péterfy: Vycpaný barbar

Gergely Péterfy: Vycpaný barbar

Pátek, 19 Květen 2017 07:29 Výběr - red / CTENARKNIH.BLOGSPOT.COM

 

V 18. století žil na vídeňském dvoře černoch, svobodný zednář Angelo Soliman. Byl duchaplným společníkem a zároveň bystrým a hloubavým učencem, který si díky svému štěstí i rozumu vydobyl uznání nejvzdělanějších a nejvlivnějších osobností své doby. V lidech vzbuzoval zvědavost, sexuální touhu, strach, úctu, nebo naopak pohrdání, ba často i nenávist. Jeho výsadní postavení se současně prolínalo s pozicí vyvrhela. Po Solimanově smrti bylo jeho tělo na příkaz císaře vycpáno a vystaveno v Přírodovědném muzeu...

Dvě autorky, jedna společná sbírka

Dvě autorky, jedna společná sbírka

Pátek, 19 Květen 2017 07:23 Ivo Fencl


Olga Nytrová iniciovala vznik sbírky veršů Instrukce k věčnosti (2017), sestávající z jejích vlastních čtyřiceti básní Šeptání záblesků a z Míjení alias devětatřiceti dalších básní Františky Vrbenské, z nichž se podílel hned na dvou Tomáš Přidal a na jedné (na Zákonu, který uveřejňujeme o kousek níž) Vladimír Stibor.

Pavel Juráček: Deník I / 1948 - 1956

Pavel Juráček: Deník I / 1948 - 1956

Čtvrtek, 18 Květen 2017 06:28 Výběr-red / ctenarknih.blogspot.com

 

První svazek monumentálního deníkového díla významného českého filmového režiséra. Nejde o běžný deník, ale o vyzrálé literární dílo, jedinečnou kroniku své doby. Z Juráčkova deníku vyšla dosud jen část zachycující šedesátá léta. Již ta ukázala, že jde o mimořádné dílo hodnoty nejen dokumentární.

Eugen Liška jr.: Stvoření

Eugen Liška jr.: Stvoření

Středa, 17 Květen 2017 07:54 Výběr - red / CTENARKNIH.BLOGSPOT.COM

Čmelák je na světě už skoro deset let, a přece si tu pořádně nezvykl. Snad je to tím prostředím uplácaným ze sídlištní šedi, snad lidmi, kteří tu uvízli na mělčině svých snů. Ať je to tak či tak, svět podle Čmeláka směřuje ke svému konci a jde jen o to bezbolestně přetrpět tu bohapustou nudu, které se říká život.

Karel Kryl: Prózy

Úterý, 16 Květen 2017 08:06 Torst/Nagy

Kniha představuje vůbec poprvé Karla Kryla jako prozaika. Vychází z autorských strojopisů a rukopisů  – ve dvou případech časopiseckých otisků – uložených v Archivu Karla Kryla. Vedle stěžejní rozsáhlé prózy Člověk, kterou napsal v mnichovském exilu na počátku sedmdesátých let a v níž konfrontuje svá mladá „teplická léta“ s pronikavou reflexí situace exulanta, jsou v knize obsaženy i dosud knižně nepublikované povídky, pohádky, fejetony a úvahové a příležitostné texty. S výjimkou prvních tří textů, napsaných v Československu v letech šedesátých, byla většina próz napsána v sedmdesátých letech v Německé spolkové republice. Karel Kryl je psal převážně pro vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa, v němž je sám četl. Některé ze svých povídek čítával i na svých koncertech.

Sebastiano Vassalli: Dva kostely

Úterý, 16 Květen 2017 07:00 Výběr-red / ctenarknih.blogspot.com

Na počátku se zdá, že v Rocca di Sasso – smyšlené horské vesnici podobné mnoha jiným alpským vsím, nad níž se tyčí vysoká majestátní hora opředená spoustou legend – se čas jako by zastavil, „minulost tu nikdy doopravdy nepomine a přítomnost není nikdy doopravdy přítomná". Ale nic netrvá věčně.

Riikka Pelo: Náš všední život

Pondělí, 15 Květen 2017 07:12 Výběr-red / ctenarknih.blogspot.com

Román finské spisovatelky a scenáristky zachycuje životní příběh ruské básnířky Mariny Cvetajevové a její dcery Ariadny Efronové. Rozsahem i tématem ambiciózní dílo, za které autorka v roce 2013 obdržela prestižní literární cenu Finlandia, představuje úspěšný pokus o skloubení monumentální historické fresky, věrně mapující události po říjnové revoluci v roce 1917, s osobním příběhem jedné z největších osobností ruské literatury 20. století.

Philip K. Dick: Simulakra

Neděle, 14 Květen 2017 07:51 Výběr - red / CTENARKNIH.BLOGSPOT.COM

Pozoruhodné politické sci-fi od velmistra žánru.

strana 2 z 151

banner Pidivadlo

Partneři

 Divadlo v Dlouhe logo  logo Českých center

VOŠH logo v barvě
www.vosherecka.cz