Literatura

Max Frisch: Odpověď z ticha

Max Frisch: Odpověď z ticha

Čtvrtek, 28 Červen 2012 09:06 Max Frisch

Mladý učitel a poručík v záloze, zasnoubený, s dobrou vyhlídkou do života se ocitl na pokraji zoufalství jen proto, že dosud nic výjimečného nevykonal. Aby si zasloužil své místo na světě, hodlá vykonat „čin hodný muže“ alespoň nebezpečným horským výstupem. „Čin, nebo smrt“ tu není patetické gesto, ale urputná touha najít odpověď na otázku po smyslu bytí. Otázky, které zmítají duší mladého muže, mohou svádět ke zlehčování nebo k ironizování, avšak je tomu právě naopak. Jsou to otázky po žebříčku hodnot, po hodnotách mravních, duchovních a přízemních lidských cílů.

Darmošlap

Darmošlap

Pátek, 22 Červen 2012 15:22 Janko Polić Kamov

Chorvatský spisovatel, bohém, rebel a tulák Janko Polić Kamov (1886–1910) je u nás prakticky neznámý. Změnit to chce povídkový svazek Darmošlap, kterým se o slovo hlásí zbrusu nové pražské nakladatelství Runa. To vedle jihoslovanských autorů slibuje také prózy jihoamerické. Povídky enfant terribla jihoslovanské moderny bez zábran a kompromisů obnažují hlubiny lidské duše, její rozpolcenost, temné vášně, animální instinkty a traumata podvědomí. Problematičnost společenských konvencí, složité rodinné vztahy, toposy kaváren a nevěstinců zaznamenávají rejstříkem smutné grotesky a zaměřují se na mezní situace, paradoxy, absurdity a rozkladné psychické procesy. Ne nadarmo je Kamov označován za předchůdce existencialismu. Do češtiny povídky přeložil Jan Doležal.

Jiří Hájíček: Rybí krev

Jiří Hájíček: Rybí krev

Pátek, 04 Květen 2012 14:31 Jiří Hájíček

Svým novým románem pokračuje Jiří Hájíček v linii venkovských próz (povídkový soubor Dřevěný nůž, romány Zloději zelených koní a Selský baroko). Čtenáře tentokrát zavádí na jihočeský venkov přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století.

Rozkl(r)ádání státu

Rozkl(r)ádání státu

Čtvrtek, 19 Duben 2012 09:09 Vladimíra Dvořáková

Známá česká politoložka hledá v knize odpověď na řadu otázek, které si veřejnost klade – co se v této zemi děje, proč se tomu tak děje a zda existuje nějaké východisko. V sérii krátkých textů pojmenovává nešvary bující ve společnosti, hledá jejich kořeny a podstatu. Podrobně se zabývá politickou kulturou a fungováním státu, do hloubky analyzuje kauzu plzeňských práv a ukazuje možná řešení. Text oživují četné příklady z poslední doby. Kniha, kterou vydává Universum/Euromedia Group, je určena širšímu publiku a měla by přispět k posílení kritického myšlení a zvýšení zájmu o věci veřejné (s malým v).

Svastika a Pentagon

Svastika a Pentagon

Čtvrtek, 12 Duben 2012 10:19 Pavel Pepperštejn

Dvojice příběhů současného ruského spisovatele (a ještě známějšího výtvarníka) nabízí pozoruhodný posmoderní mix – krásné dívky, Krym, moře, kokain, halucinogenní nápoje, volnou lásku v tajné sektě, vraždy a hrůzné předtuchy zarámované magickými geometrickými tvary z názvu knihy... – a také všudypřítomný pocit, že si tu autor ze čtenářů nonšalantě  a sofistikovaně dělá dobrý den. Oba příběhy spojuje postava penzionovaného detektiva Kurského, muže, v němž se snoubí racionalita Sherlocka Holmese a emocionalita ruských mystiků. Knihu vydává nakladatelství Argo v překladu Ondřeje Mrázka.

Beránek

Sobota, 07 Duben 2012 08:47 Lenka Procházková

„Sundala jsem Ježíše z kříže, abych ho vrátila lidem," říká autorka příběhu o svobodě, lásce a odpovědnosti za svět náš vezdejší. Román o Ješuovi (Ježíšovi) z Nazareta, Miriam (Máří Magdaleně), Janu Křtiteli a učednících vypráví trochu jiný příběh než ten, který známe z evangelií. Ješua se s Janem Křtitelem seznámí během pobytu v komunitě vzdělaných Esejců, ke kterým vstoupil do učení. Záhy jsou však oba vyhoštěni pro své „revoluční" názory. Během křtů u řeky Jordán získávají první učedníky. Tamtéž se setkávají s mladou ženou jménem Miriam. Úsilí o náboženskou reformu však vzbudí nepřátelství židovských konzervativců i římských okupantů. Po smrti Jana Křtitele pokračuje v šíření učení Ješua sám a neváhá pro věc obětovat i vlastní život. Knihu vydává nakladatelství Novela bohemica jako první svazek edice Vlny. Průběžné ukázky z textu vybrala pro LtN autorka.

Veřejný prostor jako tržiště

Středa, 04 Duben 2012 14:37 Michal Komárek

Máme šanci napravit to, co jsme dopustili v uplynulých třiceti letech? Že jsme vychovali generaci posedlou materiálním bohatstvím a víceméně lhostejnou k čemukoli jinému? Že jsme politiku redukovali na účetnictví a ztratili společnost založenou na důvěře a odstraňování křiklavé nerovnosti? A pomůže nám v tom nějaká „nová" levice?

Günter Grass: Was gesagt werden muss

Středa, 04 Duben 2012 07:38 Günter Grass

Univerzum věcí. K metafyzice spotřebních předmětů

Středa, 28 Březen 2012 14:37 Konrad Paul Liessmann

Rakouský filozof Konrad Paul Liessmann proslul knihou Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění, která vyvolala lavinu diskusí v evropských zemích. V Univerzu věcí předkládá k úvaze další originální postřehy o současné společnosti. Kniha je souborem dvanácti esejů, v nichž autor s výsostnou filozofickou erudicí zkoumá každodennost našeho života z úhlů, které otvírají nečekané pohledy a odhalují skryté souvislosti. Víme v době automatizace a globalizace, odkud se berou předměty, jež denně používáme? Jaká je nejvražednější droga světa? Jak zacházíme s hudbou? Jaké jsou objekty naší touhy? Mají peníze charakter? A podle čeho se pozná umění? K těmto a mnoha dalším otázkám dospívá autor, jenž své úvahy věnuje zdánlivě nevinným a všedním věcem, které nás běžně obklopují. V překladu Jany Zoubkové vydává knihu (stejně jako Teorii nevzdělanosti) nakladatelství Academia v edici 21. století.

strana 133 z 137

banner Pidivadlo

Partneři

 Divadlo v Dlouhe logo  logo Českých center

VOŠH logo v barvě
www.vosherecka.cz