Čtení

James Shapiro: 1599. Jeden rok v životě Williama Shakespeara

James Shapiro: 1599. Jeden rok v životě Williama Shakespeara

Středa, 17 Leden 2018 09:37 Argo / Nagy

Jak se z talentovaného dramatika a básníka stal jeden z největších autorů v dějinách literatury?

Egon Bondy: Gottschalk – Hatto

Egon Bondy: Gottschalk – Hatto

Úterý, 16 Leden 2018 09:44 Akropolis / Nagy

Próza Gottschalk (1988), která tvoří spolu s připojenými prózami Kratés a Jao Li volnou historicko-alegorickou trilogii, byla posledním beletristickým textem, který Bondy vydal samizdatově, zatímco „román v dopisech“ s prvky „road novel“ Hatto byl již napsán a vydán až po roce 1989.

Kateřina Šimová, Daniela Kolenovská, Milan Drápala (eds.): Cesty do utopie

Kateřina Šimová, Daniela Kolenovská, Milan Drápala (eds.): Cesty do utopie

Sobota, 13 Leden 2018 06:01 Prostor / Nagy

Vznik sovětského státu a jeho možné důsledky pro křehké poválečné uspořádání postavily evropskou veřejnost před množství otázek, na něž se jen obtížně hledaly jednoznačné odpovědi. Ty pak spíše odrážely světonázor svých nositelů, jejich očekávání, obavy i frustrace z poválečného vývoje. Pro levicové umělce a intelektuály sovětské Rusko představovalo pokus o naplnění velkolepých revolučních ideálů společensko-politické i umělecké transformace, tedy projekt komplexní proměny světa.

Jaap Robben: Birk

Jaap Robben: Birk

Pátek, 12 Leden 2018 09:15 Vyšehrad/Nagy

 

Devítiletý Mikael Hammermann žije se svými rodiči na malém, vzdáleném ostrově. Ostrovní idyla se však rychle rozplyne ve vlnách chladného moře, v nichž umírá otec rodiny Birk, když zachraňuje svého tonoucího syna. Ten se totiž navzdory všem zákazům rodičů vrhá za fotbalovým míčem. Mikael tyto okolnosti zatají a dospívá nejenom s pocitem viny, ale hlavně příliš rychle – jeho matka Dora totiž nedokáže ztrátu milovaného muže psychicky vstřebat. Po Mikaelově přiznání jako by svého syna, jenž se rok od roku více podobá Birkovi, zapřela. Izolace, která je po smrti manžela na opuštěném ostrově tak hmatatelná, ji vede ke společensky nepřijatelným krokům. Tísnivý začátek knihy a všednodenní lehkou tíhu tak vystřídají mnohem intenzivnější závěrečné pasáže.

Wachtel Andrew Baruch: Po komunismu stále důležití? Role spisovatelů ve východní Evropě

Wachtel Andrew Baruch: Po komunismu stále důležití? Role spisovatelů ve východní Evropě

Čtvrtek, 11 Leden 2018 08:28 Academia / Nagy

 

Autor vychází ze své akademicky teoretické i vydavatelsky praktické zkušenosti dvou desetiletí, kdy se profesně věnoval literatuře východní Evropy jako překladatel, literární kritik i vydavatel. Studie rekapituluje literární život a roli spisovatelů ve východní Evropě v posledním půlstoletí. 

Mírábáí: Mé srdce splyne s tvým

Mírábáí: Mé srdce splyne s tvým

Středa, 10 Leden 2018 09:03 DharmaGaia / Nagy

 

Mírábáí byla podle střípků příběhu, dochovaného v básních jí připisovaných a ve zmínkách jiných autorů, princeznou a mystickou básnířkou oddanou Kršnovi.

Henry David Thoreau: Týden na řekách Concord a Merrimack

Henry David Thoreau: Týden na řekách Concord a Merrimack

Úterý, 09 Leden 2018 09:46 Malvern / Nagy

Esejista, filosof, básník a vášnivý abolicionista Henry David Thoreau (1817–1862) se do dějin americké literatury a kultury zapsal především autorstvím Waldenu, popisu svého dvouletého pobytu v chatce na březích stejnojmenného rybníku, a eseje Občanská neposlušnost. V knize Týden na řekách Concord a Merrimack se Theoreau věnuje úvahám o nejrůznějších věcech: o roli náboženství v tehdejším světě, o historii krajiny před osídlením osadníky z Evropy či významu poezie pro americkou kulturu. Zároveň tu však Thoreau vystupuje jako amatérský geograf a přírodovědec, jenž pro Američany objevuje a popisuje místa nacházející se v doposud jen málo prozkoumané krajině a jejich faunu a flóru.

Michal Šanda / Ondřej Böhm: Údolí

Michal Šanda / Ondřej Böhm: Údolí

Pondělí, 08 Leden 2018 09:27 Dybbuk / Nagy

Díky bezbřehé svobodomyslnosti zdejšího hostinského, kterou by nezasvěcení mohli považovat za lhostejnost a bordelářství, si hosté přizpůsobili hospodu k obrazu svému a zaplnili ji bizarní směsicí nejroztodivnějších předmětů od aristonu po vycpaného kosa. Postupem času se ze štamgastů stali přátelé, ovšem žádná idyla netrvá věčně. Do údolí nevybíravým způsobem vtrhne majitel cirkusu a začne skupovat pozemky. Důvod jeho počínání je pro všechny záhadou, protože v tomhle zapomenutém koutu na okraji města není kromě jeskyně, kam o víkendech směřují rodiny výletníků, nic pozoruhodného. Hostinský už toho za pípou zažil tolik, že ho výhrůžky nemohou rozházet. Odmítne hospodu prodat a příběh se začne zamotávat…

Antonín K. K. Kudláč: Barvy černobílého světa

Antonín K. K. Kudláč: Barvy černobílého světa

Sobota, 06 Leden 2018 06:03 Univerzita Pardubice, / Nagy

Literárněvědná monografie Antonína K. K. Kudláče (*1971) s podtitulem „Studie o vybraných žánrech současné české populární literatury“ zkoumá vybraný segment současné české populární literatury, konkrétně tzv. populární fantastiku (science fiction, fantasy, horor) a komparativně též detektivní prózu, z hlediska teorie literárních žánrů.

strana 1 z 126

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB