Petr Nikl navazuje na výstavu Play

Email Tisk PDF

Na výstavě Vikýře PLAY, která začíná 28. 3. 2013 v prostorách Malostranské besedy, se stanete aktivními spolutvůrci expozice, které se můžete dotýkat, hrát si s ní, a dokonce ji přímo měnit.

Výstava Vikýře PLAY je součástí mezinárodního projektu interaktivních putovních výstav ORBIS PICTUS PLAY Jiřího a Radany Waldových. Výstavy spojené s tímto projektem, které již od roku 2000 umělecky koncipuje Petr Nikl, navštívilo po celém světě více než 2,6 milionu lidí.

Ve 2. patře se Videokavárna v sousedství BioBistra stane workshopovou interaktivní zónou a místem pro besedy a projekce. Další intimní výstavní místnosti druhého patra nabídnou množství nástrojů pro různé způsoby kreslení. Foyer v prvním patře u Hudebního a divadelního klubu bude hostit Sensorium rozvíjející dvanáct smyslů člověka dle představ Jana Amose Komenského a Rudolfa Steinera.

Niklova koncepce v Malostranské besedě vytváří imaginativní prostor pro všechny smysly, otevřený všem bez rozdílu věku nebo sociálního postavení.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

 Divadlo v Dlouhe logo  logo Českých center

VOŠH logo v barvě
www.vosherecka.cz