Produktovod ze včerejška do dneška: Bohuslav Sobotka §§§

Sobotka Chovanec Zaorálek foto pretsc youtubeAž příliš často se dnes lidem, kteří zažili reálný socialismus, a nyní zažívají  postHavlovský burčák vnucených a nepotřebných směrnic z Evropské unie, předhazuje, že jsou málo flexibilní, ba příliš nárokoví v aspektu sociálních jistot.

 

 

 

Dokonce, že brzdí „naši“ cestu ke světlým zítřkům v eurozóně! Skoro se cítím jako renegát. Nezávislý, čtoucí, analyzující a reagující čtenář je podle Pražské kavárny výsadkem jisté východní velmoci. O evropské hodnoty se lze sotva opřít, zejména když je jejich moderátorem pan Macron.
Nejvíce hmatatelných problémů je ovšem v tuzemsku. Říká se a platí: „Důvěřuj, ale prověřuj!“ Lakmusovými papírky amerických poradců Lidového domu měla být emocionální analýza voličů, to jest praktický lokální rozbor osobní přitažlivosti a přesvědčivosti programu Bohuslava Sobotky na předvolebních štacích ČSSD. Takže při každém vystoupení tohoto čímana (v převleku premiéra), kde se objevil, měla následovat režijní vsuvka.    
A to, že se Sobotka sehne a nabídne, veřejně před kamerami, kůrku psovi. Zvířata mají vytříbenější intuici, než voliči. Statistika by byla jednoduchá, binární: ano / ne.
Dnes to vypadá, že téměř každý má potřebu (opožděně) odhalovat jeho do očí bijící nedostatky, včetně krajského soudu v Ostravě. Jenže, to byl právě skutečný důvod, proč byl instalován do čela ČSSD. Tuto politickou a hospodářskou investici do naší ne/budoucnosti provedl někdo skutečně chytrý (týmy univerzitních analytiků).
A tak se z jedněch úst dozvídáme, že má dotyčný charisma prázdné sklenice od okurek (Miloš Zeman), a z dalších úst, že je osobou s výrazem a přesvědčivostí umělohmotného lavoru (komentátor P. Honzejk). Dost možná, že by von Däniken doporučil, abychom cestovali proti času, a už v minulosti provedli žádoucí korekce. Soudobé odsudky jeho postupů pana premiéra k ničemu nevedou. Má tolik zásluh o parciální zájmy svých nadřízených, že vlastně stojí mimo prostor, čas a bezzubé české právo. Blíže zkušená Mgr. Marie Benešová, dnes advokátka.

 

Než vznikl triumvirát Zaorálek, Chovanec, Sobotka
Než došlo k onomu historickému aktu, tak si Bohuslav Sobotka opakovaně stěžoval na nedobrotu, ba nevděk voličů. Abych nezkreslil, použiji fragment z článku komentátora Petra Honzejka: „Sobotka si při oznamování rezignace stěžoval, že voliči neoceňují jeho úspěchy. Nonsens. Přece minimálně od roku 1996, kdy ODS nevyšla kampaň s heslem „Dokázali jsme, že to dokážeme“, musí být každému jasné, že voliče nelze lovit na minulé úspěchy, ale jen a jen na plus minus důvěryhodnou perspektivu.“     
Neměli bychom rovněž zapomínat na podstatný fakt, kterým je stav členské základny ČSSD. Ta se v předchozích měsících logicky redukovala a tak je vidět balvan v řece, po opadnutí proudu skutečných i jen proklamovaných úspěchů. Onou překážkou pro raft fešáků z Lidového domu je chronický rozkol mezi členskou základnou, grémiem a ústředním výkonným výborem.
Aby řádoví členové se svými názory nepřekáželi „věrchušce“ v práci; o to se dosud starala okresní a hlavně krajská kmotrovská uskupení. (modus: Dej hlas, ber čapku a zmiz!) Jejich práce tedy měla analytický a eliminační základ. Staraly se o to, aby se ti „neloajální“ nedostali na výsluní. To znamená do výborů místních organizací okresních s krajských výborů, nebyli nominováni na konference, nemohli veřejně vystupovat.
A zejména nebyli instalováni do příslušných zastupitelstev, kde je to o penězích z rozpočtů, osobní prezentaci a osobních odměnách, také uzavírání koalic zjevných i méně zjevných. Direktivy přicházejí shora a tak, někdo myslící na obec a na komunitu v ní žijící, byl „po právu“vyobcován.  


Hodnotové konflikty
Zdá se, že přibývá hlasů „prostých občanů“ i politických analytiků, které unisono dokládají, že tato republika je až příliš zájmově rozdělená. Jinými slovy, že tři svatí Václavové jsou překážkami v depozitáři čs. dějin, který potřebuje uklidit a provětrat. Lidé už zase intenzivně pobývají na obyvatelných chatách a zahrádkách a těší se z klidu a výpěstků. Nevíme jak dlouho.
Televizní zpravodajství je urážkou analytických schopností abonentů a pověření a prověření reportéři se přes svoji výřečnost stali jen statisty na okraji reality. Tam bohužel odsouvají i případné diváky.
Krajně nepříznivá (doslova vražedná) je situace v zemědělství a zásobování nadnárodními řetězci. Nevznikla ale ze dne na den. Soudní tribunál v Haagu by se neměl zabývat jen tradičními válečnými konflikty. Zabíjet lze i nedostatkem vody, nedostatkem orné půdy, nedostatkem pracovních příležitostí, nedostatkem vzdělání, vstupem do nerovnoprávných paktů (politických i ekonomických) a podobně.          
Jan Chmelík a kolektiv již před lety dali na trh vysokoškolskou učebnici s názvem Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení. Kniha se dostala na trh v roce 2005, a od doby jistě přibylo znalostí a byly náležitě kodifikovány. Proč však nejsou uplatňovány, to ví z podstaty věci nejlépe Bohuslav Sobotka a Marian Jurečka – šohajíčci k pohledání. Kdo chce pochopit podstatu toho, co nás obklopuje, ten musí nahlédnout do sféry politické, rituální magie.       
Ale není to jednoduchá cesta, i mnohý zkušený šaman Burjatů nebo Evenků by to odmítl se znalostí věcí soudobých a věštění věcí příštích. A Sobotka? Dnes OKD, zítra snad ČEZ. Vždy nevinen, je proto dobré zvážit, zda ta ochotnická představení v talárech jsou k něčemu dobrá?
Důležitý dodatek k předchozímu. Přirozeně vím, že daný test se psem lze zešvindlovat. Stačí ho nechat hladovět (asi jako důchodce) a bude se k Bohoušovi lísat. Tedy, přesně opak Hannibalových přežraných kuřátek… I tak se vedou války a kampaně k válkám.   

   
Čerpáno:
Honzejk, P. Navrčený Babiš a zmatená ČSSD. Hospodářské noviny, 16. – 18. června 2017, s. 8.
Chmelík, J. a kolektiv Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení. Vysokoškolská učebnice. Linde Praha a. s. 2005. 
Mircea Eliade, volně.                                        

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB