Nová variace terorismu

Email Tisk PDF

Schnitzler nlJiž delší dobu pro současné bizarní poblouzněnce-vítače nepoužívám lidový termín "sluníčkáři".  Zní příliš eufemicky, a to především proto, jakým stylem tito lidé smýšlí, čím se zabývají, jak fungují a co ve skutečnosti dělají.

 

 

Jsou to naivní, mnohdy fanatičtí přívrženci pseudolevicových doktrín, jež je prosazovaná a realizovaná současným establishmentem a elitami. A to samozřejmě nejen v naší zemi, ale v celé Evropě. Dlouhý pochod institucemi je součást ideologického zadání a má zajistit úspěch celého konceptu, na jehož konci má být zcela nová podoba společnosti. Viz mé texty v Literárních novinách - Kulturní neomarxismus jako ideologie rozvratu, Pár slov o aktivistickém "svazáctví", Evropa v ohrožení atd.

"Sluníčkáři" jsou de facto něco, jako novodobí teroristé. Jejich pojetí selektivního hypotetického dobra a humanity je v podstatě stejné, jako pojetí dobra islámských teroristů. Nic víc, než bezmezná nekritická oddanost ideologii a jediným pravým dogmatům. I islámští teroristé se domnívají, že konají správně a dobře a o svém konstruktu a modu operandi taktéž s nikým nediskutují. "Sluníčkáři" svými aktivitami, a to především relativizováním a bagatelizováním rozsahu a závažnosti islámského terorismu a islámské totalitní ideologie a z toho vyplývající relativizování lidských práv a práva jako takového, totiž přispívají k šíření konkrétního islámského teroru, nyní zejména v západní Evropě.

Asi první, co by nás mělo varovat, že jde o novodobou plíživou podobu terorismu, je nekompromisnost jeho nositelů v prosazování doktríny a dodržování dogmat, agresivita, násilí, neschopnost konstruktivní diskuse, ostrakizování a dehonestování veškeré kritiky, zaslepenost a neadekvátní pýcha, neschopnost jakéhokoliv názorového vývoje a posunu, dialektika postrádající logiku a kauzalitu postavená pouze na vágních proslovech a fanatismu,  převrácené pojetí spravedlnosti, kdy delikventi jsou omlouváni jako oběti systému a o skutečné oběti se nikdo nezajímá, snaha o kriminalizaci účinné obrany atd.

Novodobý terorismus má svoji základnu a oporu. A ta nemusí vždy vypadat jako tajné skladiště zbraní a utajované schůzky přívrženců. Legitimní "lidová" základna fachidiotů, kteří jsou ovlivnění intenzivní mediálně šířenou propagandou, je spontánně anonymní a nepotřebuje žádné legitimace. Její apologetové dobrovolně dál rozšiřují doporučenou jednotnou dikci i nedotknutelné teze a fanaticky brání jejich domnělou oprávněnost. Tato sofistikovaná metodika je podstatně efektivnější, než primitivnější starší pokusy o získání veřejného souhlasu.

Doba se posunula a novodobí "nositelé dobra" vylepšili postup svých manipulací k zajištění svých cílů.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 


Akademie Literárních novin vás zve na kurz

Soudobé československé a české dějiny – významná výročí 2018

Lektory kurzu jsou vědečtí pracovníci Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky

Oldřich Tůma a Jiří Kocian.

Kurz se zabývá československými a českými soudobými dějinami v souvislosti s významnými výročími roku 2018: 1918 vznik samostatného státu ČR, 1938 Mnichovská dohoda, 1948 komunistický převrat a 1968 konec Pražského jara, a to v kontextu mezinárodních souvislostí včetně studené války.

Středa a čtvrtek 10. a 11. ledna 2018 * 10:00 hod. až 16:00 hod. * 20 účastníků * Korunní 810/104, budova D, Praha 10-Vinohrady * 2400 Kč včetně oběda a občerstvení

Kurz je akreditován MŠMT ČR

AKADEMIE.LITERARKY.CZ

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB