„Mezi Evropany se šíří tichá beznaděj…“

Email Tisk PDF

altPolitika vládních škrtů do Evropy přivádí chudobu, beznaděj a zoufalství, přičemž ukazuje na budoucnost s prohlubující se nezaměstnaností, nerovností a marností, konstatuje studie Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, o níž informuje britský deník The Guardian.

„S tím, jak ekonomická krize zapustila své kořeny, miliony Evropanů žijí v nejistotě, bez nadějí, co přinese budoucnost,“ shrnuje studie. „Je to jeden z nejhorších stavů mysli, se do jakého se lidské bytosti mohou dostat. Jsme svědky toho, jak se mezi Evropany šíří tichá beznaděj, která ústí v depresi, rezignaci a ztrátu nadějí. Ve srovnání s rokem 2009 se miliony dalších lidí ocitly ve frontách na potraviny, bez možnosti koupit si léky nebo bez dostupné zdravotní péče. Miliony jsou bez práce a mnozí z těch, kdo zaměstnání ještě mají, mají kvůli nedostatečným mzdám a raketově rostoucím cenám problémy uživit své rodiny.“

Studie, která mapovala situaci ve 28 zemích EU a dalších 14 státech Balkánu, východní Evropy a Střední Asie, dokazuje, že se problém netýká jen krizí nejvíce postižených zemí na jihu Evropy, ale i tzv. úspěšných zemí typu Německa nebo „bohatých“ typu Dánska.

Ian Trainor v The Guardianu shrnuje pochmurný obrázek, který studie nabízí: „Masová nezaměstnanost, obzvláště mezi mladými 120 miliony Evropy žijícími ve strachu z pádu do chudoby, posiluje odpor proti ilegálnímu přistěhovalectví, xenofobii v hostitelských zemích, zvyšuje riziko sociálních nepokojů a politické nestability, jejíž pravděpodobnost je nyní v Evropě až třikrát vyšší než v jiných částech světa, zvyšuje nejistotu v tradiční střední třídě – to vše dohromady pak evropskou budoucnost činí nejméně jistou od druhé světové války.“

Studie připomíná hrůzy, které už dnes Evropa prožívá: zdvojnásobení počtu sebevražd žen v Řecku; slovinští pracující, kteří už měsíce nedostali mzdy; 350 tisíc Francouzů, kteří v letech 2008 až 2011 propadli pod hranici chudoby; 600 tisíc dělníků v Německu, jimž výplaty loni neumožňovaly přežít z měsíce na měsíc; 13 procent obyvatel Pobaltí, kteří raději emigrovali; nezaměstnanost mladých lidí, která podle jednotlivých zemí dosahuje od 33 do 60 procent…

Autoři studie nicméně připomínají, že dlouhodobé dopady vládních škrtů a ekonomického propadu zatím nikdo nezná. „Dlouhodobé důsledky krize se teprve musejí vynořit,“ konstatuje zpráva. „Problémy, které dnes vznikají, budeme pociťovat dekády i za předpokladu, že by se ekonomika obrátila k lepšímu už v dohledné době. Přemýšlíme, zda jako kontinent vůbec opravdu chápeme, co že to na nás dopadlo.“

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

 Divadlo v Dlouhe logo  logo Českých center

VOŠH logo v barvě
www.vosherecka.cz