Zdeněk Hosman

Čeká rozhlasovou Vltavu úklid?

Čeká rozhlasovou Vltavu úklid?

Pondělí, 19 Prosinec 2016 10:33 Zdeněk Hosman

 

Novým šéfredaktorem Českého rozhlasu stanice Vltava je od 1. prosince 2016 Petr Fischer. V Magazínu Klubu Vltava č. 4 / 2016 aktuálně publikuje obsáhlejší úvahu „Objevování nové klasiky“ a stručný úvodník. Jsem dlouholetý aktivní posluchač stanice Vltava a oba zmíněné texty mne podnítily k následujícímu zamyšlení s otazníky.

Zázračný obraz: tři aspekty jevu

Zázračný obraz: tři aspekty jevu

Pondělí, 08 Srpen 2016 09:32 Zdeněk Hosman

 

„Jde o velice zvláštní obraz, kterému říkáme zázračný. Věřící jsou přesvědčeni, že modlitba pronesená v jeho blízkosti má zvláštní moc a donese se přímo k Panně Marii, která je na obraze“ (výrok Zdeňka Troupa, bývalého správce zlatokorunského kláštera; in: Českokrumlovský Deník, 14. 4. 2016).

Krása madon z Čech

Krása madon z Čech

Čtvrtek, 02 Červen 2016 08:36 Zdeněk Hosman

Příležitostné zamyšlení nad mariánským kultem, typy zobrazovaných madon i stálostí tématu dítěte.

Potíže s hodnotami (útržky k umění a kultuře)

Potíže s hodnotami (útržky k umění a kultuře)

Pátek, 10 Duben 2015 15:44 Zdeněk Hosman

„Pokud jde o mne, chovám velkou úctu k prvotním vlastnostem: instinktu, vášni, fantazii, impulzivnosti, krutosti, šílenství“ (Jean Dubuffet, 1968).

O (ne)vyznamenávání umělců

Neděle, 14 Prosinec 2014 13:18 Zdeněk Hosman

 

Už vychladla komentátory povrchně diskutovaná mediální vyvřelina ke státnímu vyznamenávání umělců prezidentem republiky. Tématu rozumějí mnozí, podobně jako fotbalu. Jenže pozor, kopaná prý nemá logiku… Z odstupu uvažme, zda mají být artisté dekorováni.

Putování krajinou a výtvarno

Neděle, 09 Listopad 2014 11:37 Zdeněk Hosman

Na cestách v současné krajině podhoří Šumavy a Novohradských hor nacházím rozmanité stopy lidí. Ty pradávné rozostřuje a překrývá duch času. V Třísově existovalo keltské oppidum, v kraji jsou zmiňována slovanská hradiště, viditelné jsou ruiny středověkých hradů... Kromě odpadků naší civilizace, u cest i v lesech vyhozené pneumatiky, PVC, sklo, ještě vídávám úsilí o hledání, bloudění i lidské spoluvytváření s přírodou.

O imaginaci

Čtvrtek, 21 Srpen 2014 08:09 Zdeněk Hosman

Šestileté děvče začalo chodit do školy, ale ta ji celkově nudí. Když probíhala lekce výtvarné výchovy, žákyně ožila. Zastavila se u ní učitelka a ptá se: „Co nám nakreslíš?" Odpověď: „Boha." Učitelka udiveně: „Ale vždyť nikdo neví, jak bůh vypadá..." Děvče: „No tak za chvíli ho uvidíte." (Parafráze historky vyprávěné Kenem Robinsonem, dokládající elementární připravenost dítěte k rozvíjení obrazotvornosti a zároveň kreativity).

Poslední romantik oboru

Úterý, 01 Červenec 2014 15:04 Zdeněk Hosman

Nejdříve jsem se s jeho jménem setkával od 60. let 20. století v textech, které publikoval v časopisu Výtvarná výchova. V mezidobí 70. až 80. let byly jeho stati podepsané jménem jeho manželky. V roce 1992 jsem mu napsal dopis. Jeho odpovědí bylo dlouholeté osobní setkávání a korespondence. Vzpomínám na vzácného člověka Jiřího Davida.

Za Petrem Porcalem, historikem umění

Pátek, 06 Červen 2014 11:09 Zdeněk Hosman

Následující text je připomínkou dobrého člověka Petra Porcala, vysokoškolského učitele v oboru historie výtvarného umění, který léta pobýval v Itálii a rád se vracel do Čech.

strana 1 z 2

banner Pidivadlo

Partneři

 Divadlo v Dlouhe logo  logo Českých center

VOŠH logo v barvě
www.vosherecka.cz