Miroslav Vejlupek

Typy a osudy umělců po způsobu K. M. Čapka-Choda (2/4)

Typy a osudy umělců po způsobu K. M. Čapka-Choda (2/4)

Neděle, 15 Říjen 2017 05:05 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

Mladý muž sedící v soudní síni na místě pro veřejnost vyhrazeném, to je – pan Antonín Vondrejc. Do Prahy přibyl z Místřeže, osmadvacet je mu a korektora střídá redaktorem a naopak, ale nejvíc a vždycky je básníkem. Vždycky. Celou svojí bytostí!

Typy a osudy umělců po způsobu K. M. Čapka-Choda (1/4)

Typy a osudy umělců po způsobu K. M. Čapka-Choda (1/4)

Neděle, 08 Říjen 2017 06:01 Miroslav Vejlupek

 

Ať umělec dosáhne jakýchkoli met, vždy je vlivným fenoménem (světovým, národním, regionálním, místním), který recipienty provokuje zahaleným či naopak demaskovaným soukromím, osobnostním profilem, životním příběhem.

 

Okýnkem do zapomnění

Okýnkem do zapomnění

Neděle, 24 Září 2017 06:01 Miroslav Vejlupek

 

Toho roku je jí dvacet. Dosud bez valných literárních výbojů, vavříny tudíž neověnčena. Přesto zvědava na čtenáře: přijdou jich celá procesí, nebo půjde spíš o tichounce nenápadné jedince?

Deset let knížky na cesty

Deset let knížky na cesty

Neděle, 10 Září 2017 06:05 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

 

Osmnácti prózami, povídkami převážně, opatřil Otto Hejnic bezmála sto osmdesát stránek sbírky Ztracená závrať. Ta je autorovou  tečkou za jeho bibliografií osmdesátých a devadesátých let.

Knihy jubilantky (14). Jindřich Š. Baar: Hanče

Knihy jubilantky (14). Jindřich Š. Baar: Hanče

Neděle, 27 Srpen 2017 06:54 Miroslav Vejlupek

Celé století uplynulo od doby, kdy Baarovu novelu Hanče mohli čtenáři číst vůbec poprvé. Přičinil se o to Václav Kotrba junior, když jeho Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba přála katolické literatuře, a tak v roce 1917 došlo v edici Ludmila i na Hanči, kterou doba měla za román.

Knihy jubilantky (13). Jan Alda: V poledním slunci

Neděle, 13 Srpen 2017 06:12 Miroslav Vejlupek

"Vzpíná se strom / oř zelený / lomcován vichrem / Ale země jej / urputně drží / za uzdu kořenů // Kéž bych vždycky já / když zalomcuje mnou žal / jak strom se zachvěl jen / jako on vzpřímený stál". (Jan Alda: Kéž bych vždycky)

Řekou úsvitu k vysokým břehům

Neděle, 30 Červenec 2017 06:00 Miroslav Vejlupek

 

Vladimír Stibor(na snímku) básník chodívá často k vodám a není proto překvapením, že také Vladimír Stibor editor neminul Řeku úsvitu, jak pojmenoval letošní almanach, už jeden z četných, jím uspořádaných. (Hradec Králové: Milan Hodek, červen 2017)

Ticho hroznější než válečná vřava

Neděle, 23 Červenec 2017 07:09 Miroslav Vejlupek

"Moře lidí se přelévalo // náhle - jako by to moře zastavili - / nikdo ani hnout, / provedli kolem mne / Ray Charlese s bílými vousy." Roman Kníže (výřez na snímku jeho přátel)

Vzkazy z nadčasu

Neděle, 16 Červenec 2017 07:27 Miroslav Vejlupek

Ještě sedmnácté a osmnácté století poslalo do povědomí české, zejména venkovské veřejnosti takové osobnostní zjevy, jakými byli Martin Kovář Javorovský ze Stříteže nad Bečvou, Václav Tisovský z Brňova na Vsetínsku, Ondráš (Ondřej Fuciman) z Janovic ve Slezsku, jeho druh a vrah v jedné osobě Jiří Jurášek, a dále Mikuláš Krampoťák z Liptáku a s ním Matěj Ondra z Leskovce.

strana 2 z 17

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB