Miroslav Vejlupek

Literární pohlednice: Z Prapořiště (3/3)

Literární pohlednice: Z Prapořiště (3/3)

Neděle, 23 Srpen 2015 07:43 Miroslav Vejlupek

 

Promarnit takovou šanci, to se nám věru nechtělo. Právě naopak: Chceme se chlubit! Když teď vystoupíme, budeme se dmout pýchou z toho, že se známe s tou houževnatou a přes půlnoc a do úmoru pracující historiografku a spisovatelku. Vepsala do mapy literatury vcelku nenápadnou vísku - Prapořiště.

Předchozí části: Z Prapořiště (1/3)Z Prapořiště (2/3)

V generacích mayerologů nedůslednost, tápání, lapsus memoriae

V generacích mayerologů nedůslednost, tápání, lapsus memoriae

Neděle, 16 Srpen 2015 07:41 Miroslav Vejlupek

 

 „Žil, protože žít musel, aby naplnil čas, jenž mu byl ještě vyměřen.“ Josef Hais Týnecký: Světla.

Literární pohlednice: Z Prapořiště (2/3)

Literární pohlednice: Z Prapořiště (2/3)

Neděle, 09 Srpen 2015 07:55 Miroslav Vejlupek

Což tu neběží o životopis národa, jehož jsi tělní buňkou? Čtenáři, chci věřit, že si z vyučovacích hodin dějepisu ještě pamatuješ: Novopečený římsko-německý král Jindřich III.  Černý knížeti Břetislavovi ne a ne zapomenout kořistnickou výpravu do Polska a aby mu dal napamětnou, poslal do Čech hned dvě vojska. Tomu na jihozápadní hranici osobně velel.

První část: Literární pohlednice: Z Prapořiště (1/3)

Literární pohlednice: Z Prapořiště  (1/3)

Literární pohlednice: Z Prapořiště (1/3)

Neděle, 02 Srpen 2015 07:06 Miroslav Vejlupek

Jakže?! Vy také z Brůdku? A do Kdyně k tomu?! To ovšem uberte plyn, jen co vás „polkne“ příměstská obec Prapořiště. Dům, který míjíte po pravé straně silnice a má číslo popisné x x x, ten dům přibyl v katastru vesnice na přelomu tisíciletí, a že vizuálně není obrazem unaveného, nápady neoplývajícího rutinéra, toť dáno už tím, že jej projektoval duch tuze mladý, k pohodlnému opisování neinklinující. Duch studentský. Vynalézavý duch ženy s výraznými dispozicemi k tvoření; a jen byl projekt hotov, Václava Jandečková (tehdy ovšem Tulačková), bytost tak velmi subtilní, vyměnila rýsovací prkno  - považme, za krumpáč!

Knihy jubilantky (4). Hřbitov snů

Knihy jubilantky (4). Hřbitov snů

Neděle, 26 Červenec 2015 06:55 Miroslav Vejlupek

 

(1)   „Bez upřímnosti nenapíšete, pane Křišťane, ani ň.“ Pavel Berit, spisovatel.

Dopisy filosofa teskných nadějí nám došly

Neděle, 19 Červenec 2015 06:10 Miroslav Vejlupek

„… zbav nás ó pane / času“ (Jiří Karen: Poslední modlitba Dona Quijota).

Významná česká žena ve světě – Hana Gerzanicová

Neděle, 12 Červenec 2015 07:21 Miroslav Vejlupek

„Je ráno chutnající smrtí noci, / den ve znamení holých stromů. / Jsem přání zmírající bez pomoci, / myšlenka na věčný návrat domů…“  (Hana Gerzanicová: Meditace - vlevo na snímku)

Blanka Kubešová historicky konkrétně, implicitně též

Neděle, 05 Červenec 2015 06:32 Miroslav Vejlupek

Kapky štěstí a naděje. Blanka Kubešová (*1944) zvolila pro svoji nejnovější knihu pojmenování, které u náročných čtenářů může budit v první chvíli spíše úlek a rozpaky. Chtě nechtě v nich název evokuje vzpomínku na stovky a tisíce titulů, jichž obsah odrazuje laciností, banalitou, kýčovitostí. Román Blanky Kubešové je jiné provenience.

Knihy jubilantky (3). Vlka živí nohy

Neděle, 21 Červen 2015 08:58 Miroslav Vejlupek

Je jí padesát. Vydalo ji Státní nakladatelství krásné literatury, n. p. Vydalo ji nákladem výmluvným – dvaasedmdesát tisíc výtisků. (Kdeže ty loňské sněhy jsou…)

strana 10 z 17

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB