Miroslav Vejlupek

Vuk Echtner. O něm s respektem

Vuk Echtner. O něm s respektem

Neděle, 31 Červenec 2016 06:46 Miroslav Vejlupek

Jeho život byl z netuctových, neuhlazených, neutěšených. Vuk (na snímku vlevo)se už v sedmnácti letech zasadil o jazykové vzdělávání nevidomých, které učil v Klárově institutu jazyku esperanto.

Žuvníčkovy Útržky života osmdesátileté

Žuvníčkovy Útržky života osmdesátileté

Neděle, 17 Červenec 2016 07:40 Miroslav Vejlupek

Vydal je co soukromý tisk tři roky před svým skonem, ve třicátém šestém je vydal, a bylo to v Domažlicích u tiskaře a vydavatele Karla Prunara. Pamětnicky řečeno, bylo to před lety osmdesáti. (vlevo jedna z knih J. Žuvníčka)

Nakladatelství Českého lesa má cestu dobře zvolenou

Nakladatelství Českého lesa má cestu dobře zvolenou

Neděle, 03 Červenec 2016 07:13 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

Na přelomu let 1990 a 1991 přibyla mezi české nakladatelské subjekty domažlická firma Český les, jejíž název přes přechodný Nakladatelství  Český les záhy vykrystalizoval a ustálil se na Nakladatelství Českého lesa (vlevo logo firmy). V prvním desetiletí dvacátého prvního věku tato značka už „operuje“ na knižním trhu zcela viditelně – a my se poohlédneme, jak si počínala.

Vrhači stínů jsou už tu

Vrhači stínů jsou už tu

Neděle, 19 Červen 2016 07:47 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

Na šedesát stránek poetických obrazů a filosofických usebrání ve sbírce Vrhači stínů poznačuje předmluva Františky Vrbenské co „sváteční hostinu veršů hořce rozmarnou, milostnou i kontemplativní“ a autora Vladimíra Stibora za „uznávaného básníka“. Se vším můžeme jen souhlasit – a rádi, neboť je Stibor z takových slovesných tvůrců, kteří od jiných neopisují a co obzvláště cenného: světu přidávají především a dosud netušené dimenze.

O jsoucnu sociálním Karlem Sýsem uhlédnutým…

O jsoucnu sociálním Karlem Sýsem uhlédnutým…

Neděle, 05 Červen 2016 07:21 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

 

…a proč by ne, když Karel Sýs (na fotografii vlevo) sluje v polistopadových desetiletích mnoha přízvisky k neelastickým duchům politickým jej řadícími, pravda, jednou v intencích urážlivých, jindy obdivných. Ale to je z tváří doby.

ANO variacím na tíhu, NE fórům

Neděle, 22 Květen 2016 05:15 Miroslav Vejlupek

 

Přiznáváme se: Opravdu jsme se jedenkrát zasmáli. Ovšem děvčátko s rozšafným zaujetím bušící hlavinkou do těch míst Kláskova těla, kam už možná sahají genitálie, vůbec není tím stvořením, které rozechvělo naše bránice. To dokázala bytost neliterární, autorská totiž - jedenkrát ano, vícekrát nikoli, ač jí na tom zřejmě dost a dost záleželo. (Vlevo na snímku literární vědec a spisovatel Bohumil Jirásek).

Hany Gerzanicové milníky času a života

Neděle, 08 Květen 2016 08:17 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

 

(1„Nepočítám roky / podle slunovratů, / přijímám co byly / i jejich ztrátu. / Počítám je / počtem událostí. / Počítám je / řekou života, / která ještě / teče do daleka…“ (Hana Gerzanicová: „85…“)

Mrtvému zimník, nám básně. Od Karly Erbové

Neděle, 24 Duben 2016 07:04 Miroslav Vejlupek

„Nic horšího mne přece nepotkalo / než že mi odcházejí přátelé / zrovna druhého dubna / zrovna pátého května / Zrovínka den co den / Nic nadějného A nic ku radosti / Jen jizva na duši // Jen jizva na koleně / které si ne a ne / které si pořád nechce kleknout“. Karla Erbová: Neznámá (úryvek)

Jen sklenku chardonnay ve stopách v povětří!

Neděle, 10 Duben 2016 07:23 Miroslav Vejlupek

 

„A zbav mě veškerých mých vin / jen sklenku chardonnay / mně prosím / ponechej“. Vlasta Špinková: Modlitba večerní

strana 6 z 17

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB