Miroslav Vejlupek

Literární pohlednice: Ze Zahořanska (2)

Literární pohlednice: Ze Zahořanska (2)

Pondělí, 08 Září 2014 08:08 Miroslav Vejlupek


V začátcích svého literárního pokusnictví jsem psala, jen když jsem sehnala papír." M.L.

Literární pohlednice: Ze Zahořanska (1]

Literární pohlednice: Ze Zahořanska (1]

Literární pohlednice: Ze Zahořanska (1]

Čtvrtek, 04 Září 2014 09:12 Miroslav Vejlupek

Jen jsme se vynadívali na pětitisícovou Kdyni, dala nám Úlíkovská hora vybrat: severozápadním směrem pamětlivé Stanětice, na jihozápadě do údolí se choulící Oprechtice. Rozhodli jsme se pro první ves, protože tam to začalo dřív. Tím myslíme nový literární letokruh v kmeni stromu literatury českého Jihozápadu.

Variace na domov v povídkách Jiřího Klobouka

Variace na domov v povídkách Jiřího Klobouka

Čtvrtek, 28 Srpen 2014 14:04 Miroslav Vejlupek

 

Akční rádius spisovatele Jiřího Klobouka, jemuž kolébkou bylo Uherské Hradiště a nynějším místem k reminiscencím je New York, obsáhl značný prostor geografický stejně jako umělecký. Právě v uměleckém jsme hledali motiv hodný přívlastku „charakteristický“.

V ulici Tyché pastýři noci

V ulici Tyché pastýři noci

Sobota, 23 Srpen 2014 06:12 Miroslav Vejlupek

„... nikdo v životě mě nepřinutí / abych opovrhoval / jakoukoliv lidskou bytostí". (Bořek Mezník: Boveři jsou fajn)

Kterým směrem k Parnasu?

Kterým směrem k Parnasu?

Pátek, 15 Srpen 2014 13:58 Miroslav Vejlupek

(1)         Mutujeme do nového biologického druhu – přešli jsme z Akvária do Terária a nyní směřujeme do Kybérie. Jsme bytosti stahující se do středu kybernetického světa. Protože kybernetika je řád, podle něhož je organizován vesmír." Timothy Leary (+1996)

Literární pohlednice: Z Domažlic

Neděle, 10 Srpen 2014 11:53 Miroslav Vejlupek

Vaše podivení je namístě. V tomto obrostlém, neudržovaném, zapomenutém hrobě na domažlickém hřbitově spí (pan farář bezvěrci odpustí) svůj věčný sen. Už sedmdesát pět let. Když se „to" stalo, bylo mu pouhých sedmatřicet.

Poznámka: Hmota, duše, světová válka

Neděle, 03 Srpen 2014 07:26 Miroslav Vejlupek

Naturalista, realista a složitý humanista Čapek-Chod (1860 – 1927), takto důmyslný ironik a filozof náhody, pracoval dlouhá desetiletí jako profesionální novinář, což se v jeho literárním tvoření odrazilo – častokrát ke škodě fabulí – obšírnou, zbytečně detailizovanou a odbočující vypravěčovou řečí. Ne však bez výjimky. Do válečného příběhu mladého lékaře Jindry Paváka zakomponoval spisovatel esej, u které se nelze nepozdržet.

Srdnatá, naříkající. Mnémosyné

Pátek, 25 Červenec 2014 16:17 Miroslav Vejlupek


Obklopen prachem svých knih / poslouchal jak vybuchuje / za foliant / za myšlenkou myšlenka..." (Jiří Karen: „Autodafé")

Literární pohlednice: Z Podčerchoví

Středa, 23 Červenec 2014 09:20 Miroslav Vejlupek

Člověk není nikdy zcela prost romantických nálad. Nebo čím to vlastně je, že na cestách Horního Chodska mívá chodec pocit, jako by procházel minulem? Pouhý klam smyslů, napoví střízlivá úvaha. Ale emoce ne a ne povolit: Čím by byl život bez nás? Nakonec rozum připustí, že své tu sehrává dějinná hutnost pospolitosti lidí i vztahu člověka k přírodě. U nás je začátek vody a konec chleba, praví moudrosloví starých Chodů a v tom je podstata všeho. Každému pecni předcházela tvrdošíjná dělnost a zarputilá rvavost s živlem přírodním i lidským, přicházel-li brát.

strana 16 z 17

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB