Jan Dočekal

Hodonínské „Zastavení…“ Klubu výtvarných umělců Horácka

Hodonínské „Zastavení…“ Klubu výtvarných umělců Horácka

Pátek, 13 Říjen 2017 07:48 Jan Dočekal

 

Na začátku 90. let, v čase všeobecných velkých změn života u nás, byla Jihlava staronovým centrem, k němuž profesně se vztahovala v novém Sdružení výtvarných umělců Vysočiny většina organizovaných umělců z regionu. Ti z nich, kteří působili na Žďársku a Velkomeziříčsku, však v roce 1991 podlehli pobídkám „kolektivní domovské mysli“. Z Jihlavy odešli a ve Žďáru nad Sázavou založili svůj Klub výtvarných umělců Horácka. Prvním jeho předsedou se stal na tři roky sochař a grafický designer Rostislav Magni.

Galerie jde vstříc mladým návštěvníkům

Galerie jde vstříc mladým návštěvníkům

Pátek, 06 Říjen 2017 05:40 Jan Dočekal

 

Historie Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (OGV) se začala psát po druhé světové válce, v roce 1946 v budově na Masarykově náměstí. Počátkem 50. let byla přestěhována do dvou domů na protější straně a v roce 1964 získala zrekonstruovanou historickou budovu v Komenského ulici. O čtyřiadvacet let později, roku 1988, získala druhou historickou budovu na Masarykově náměstí.

Koláže a fotokoláže Gabriely Kopcové v Čertově ocasu

Koláže a fotokoláže Gabriely Kopcové v Čertově ocasu

Pátek, 29 Září 2017 07:58 Jan Dočekal

Dvanáctá sezona Galerie Čertův ocas v Mohelském mlýně u Mohelna na Třebíčsku má před sebou poslední letošní týden. Patrně jedinou výhradně surrealistickou soukromou galerii u nás zřídil zjara 2006 malíř, básník, polygraf, vydavatel a podporovatel umění Lubomír Kerndl pro uvádění tvorby členů moravské surrealistické skupiny Stir up a jejích hostů od nás a ze zahraničí. (vlevo Gabriela Kopcová - foto Jan Dočekal)

Haiku na obraz Havrani Jiřího Vovesa

Haiku na obraz Havrani Jiřího Vovesa

Pátek, 22 Září 2017 06:31 Jan Dočekal

       

Umělci z jihovýchodní Moravy na Vysočině

Pátek, 15 Září 2017 08:22 Jan Dočekal

Nejeden současný výtvarný umělec nemá v lásce jiné příslušníky své branže. Rivalita tvůrčích duchů je často za hranicí nepřátelství. Proto je příjemnou skutečností, když dva umělecké spolky se dohodnou, za moudrého organizačního vedení, na výměně výstav.

Haiku na cyklus maleb Okna Milana Magni

Pátek, 08 Září 2017 05:48 Jan Dočekal

                           

 

 

 

 

Téměř zapomenutý (i ponížený) krajinář František Volf

Pátek, 01 Září 2017 07:07 Jan Dočekal

 

K záporným stránkám rychlosti života v přítomné době patří stejně rychlé zapomínání na zesnulé tvůrčí osobnosti. K jejich uměleckému dědictví se vracíme zřídkakdy, zhusta vůbec. Častěji se klaníme novým jménům, k nimž pojíme (nejistou) naději úspěchu.(vlevo fotografie jihočeského malíře Františka Volfa, foto sumava.cz)

Nechť je připomenut Rostislav Magni, sochař a grafický designer

Pátek, 25 Srpen 2017 07:53 Jan Dočekal

 

Vždy, když Klub výtvarných umělců Horácka (KVUH, regionální sdružení Unie výtvarných umělců České republiky) chystá svoji výstavu, jako právě nyní – Prostor a čas – Santiniovské etudy, Hodonín, Galerie výtvarného umění-, je příhodný okamžik připomenout sochaře a grafického designera Rostislava Magni (vlevo na snímku s manželkou, malířkou Růženou Magni ve Stržanově u Žďáru nad Sázavou v polovině 80. let minulého století. Foto: Jan Dočekal). Od založení KVUH v lednu 1991 do léta 1994 byl jeho prvním předsedou.

Zdena Höhmová v kvetoucích záhonech imaginace

Pátek, 18 Srpen 2017 06:08 Jan Dočekal

 

Sled výstav v rustikální Galerii z ruky v Křížovicích Doubravníku na Brněnsku opatruje výhradně galeristka Stanislava Macháčková. Představuje autory různé generační příslušnosti a s rozličným rukopisem. Přispívá k šíření povědomí o současné naší výtvarné kultuře mezi návštěvníky své galerie. Někteří přijíždějí do Křížovic pravidelně již od roku 2002, kdy zde otevřeli první sezonu.

strana 3 z 22

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB