Biblio

Hravost neškodí ani u vážné věci….

Hravost neškodí ani u vážné věci….

rubrika: představujeme   

Kniha vždy potěší. Knihy, které potěší, můžeme dělit na dvě skupiny: ty, které si rádi přečteme, a ty, na které se rádi díváme. Knihy, na které se rádi díváme, můžeme dělit na dvě skupiny: ty, které jsou krásné, půvabné, ušlechtilé a promyšlené, a ty, které jsou krásné, půvabné, promyšlené a vtipné. Těm prvním se zpravidla říká bibliofilie, těm druhým knižní objekty. Takové tvoří hradecký knihař Josef Pácha.

 Zpráva o stavu poezie v Čechách

Zpráva o stavu poezie v Čechách

rubrika: představujeme

Je těžké vytáhnout z básní nějaké zprávy, přesto však lidé každodenně bídně umírají z nedostatku toho, co by v básních našli.  Tennessee Williams

Básník Petr Cincibuch, autor 20 knih, převážně básnických sbírek, rozjímá o stavu poezie v Česku.

Nikde nenajdete poezii, jestliže ji nenosíte v sobě.  A. S. Puškin

Krásný verš je jako smyčec klouzající po našich ozvučných strunách. Básník v nás nerozeznívá své myšlenky, nýbrž ty naše.  Anatole France

Básník dělá totéž, co hrající si dítě. Vytváří fantazijní svět, který bere velmi vážně.  Sigmund Freud

Skutečné příběhy rozděleného světa

Skutečné příběhy rozděleného světa

rubrika: čtení o čtení

Dvě knihy, jejichž příběhy se odehrávají v různé době, diametrálně odlišném prostředí a z nesouměřitelných pohnutek, přesto mají jedno společné: spojuje je silný příběh a působení v prostředí protivníka.

Pro nové čtenáře

Pro nové čtenáře

 

rubrika: představujeme

 

Řimsologové

rubrika: čtení na konec roku

Filozoficko-recesistická přístolní komunita Protialkoholní společnost doktora Řimsy vzešla z pražské bohémy 60. a 70. let a působí dodnes. Je neodmyslitelně spjata s nedávno zesnulým nakladatelem Ladislavem Horáčkem a jeho celoživotním úsilím na poli nakladatelském a šířeji kulturním. 

Nejpůjčovanější knihy/ 1

rubrika: knižní statistika

Aktuální pořadí nejpůjčovanějších knih ve veřejných knihovnách, které od roku 2011 sestavuje Národní knihovna ČR, bylo vytvořeno na základě analýzy 3 014 992 absenčních výpůjček (bez prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček). Jedná se o vzorek shromážděný z 32 knihoven[1] s odlišným počtem obyvatel.

Úvahy o samizdatu

Pojem samizdat, kdysi tajemný a nebezpečný, v generačně obměněné kulturní veřejnosti pětadvacet let po pádu komunistického režimu víceméně zdomácněl. Nejčastěji se přitom užívá ve svém obecném historickém významu: zahrnujeme pod něj texty, které kdysi bývávaly opisovány na psacím stroji a rozšiřovány s obavami z možné (často uskutečněné) represe. V běžné komunikaci však nebývá čas na jemná historická upřesnění.

Značka prodává umělce

 

S jistou nadsázkou lze říci, že výtvarný svět moderního umění nejvíce ovlivnily dvě události: vystavení Duchampova pisoáru v galerii a prodej žraloka naloženého ve formaldehydu (obrázek vlevo) coby uměleckého díla za 12 milionů dolarů. 

Ráda zhudebňuji poezii

rubrika: osobnost a knihy

 

O hudební složku letošního ročníku udělování cen Zlatá stuha pro nejlepší dětské knihy se postarala pianistka a skladatelka, absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Univerzity of Massachusetts a také držitelka ocenění Anděl z roku 2013 za klavírní album Theodoros Beata Hlavenková. Nejlepší knihy tedy doprovázela i její skvělá autorská muzika. Přítomné děti ani nedutaly! Neodolal jsem, a tak jsem tuhle neobyčejně aktivní a pohlednou ženu vyzpovídal i o jejím vztahu ke knížkám a literatuře.

strana 1 z 3

banner Pidivadlo

Partneři

 Divadlo v Dlouhe logo  logo Českých center

VOŠH logo v barvě
www.vosherecka.cz